top of page

English-Vietnamese Bilingual Poetry, Story Time, and Book Launch


Please join our unique event featuring bilingual poetry, story time, and book launch with Poets Teresa Mei Chuc (or Tuệ Mỹ Chúc) and Mai Quyên; Authors Linh Phung, Iris Nguyễn & Bảo Linh; and special guest Ms. Hong Dinh. Perfect for family and kids who want to hear works read aloud by these authors as well as participate in creative activities. Author Linh Phung will also introduce her newest book Four Seasons Together.


Mời các gia đình và các em nhỏ tham gia buổi đọc thơ và truyện song ngữ và buổi ra mắt sách thiếu nhi với nhà thơ Teresa Mei Chuc và Mai Quyên; các tác giả Linh Phùng, Iris Nguyễn & Bảo Linh; cùng các khách mời đặc biệt. Thích hợp cho gia đình và các em nhỏ muốn nghe thơ và truyện song ngữ được chính các tác giả chia sẻ cũng như tham gia vào một số hoạt động sáng tạo trong sự kiện. Tác giả Linh Phùng cũng sẽ giới thiệu cuốn sách mới nhất của mình là Four Seasons Together: Bốn mùa cùng nhau.


Agenda

  • Welcome and introduction

  • Accents: Tiếng của mẹ, read by Teresa Mei Chuc and Linh Phung

  • Creative activity: Write an acrostic poem - Hoạt động sáng tạo: Làm thơ về tên mình

  • Translanguaging: Hai ngôn ngữ, read by Linh Phung and Mai Mai Quyên

  • Introduction of Four Seasons Together: Bốn mùa cùng nhau 

  • Who Stole our Fish: Ai lấy mất cá, read by Bảo Linh

  • The Sparrows: Những con chim sẻ, read by Iris Nguyễn

  • Poetry translation challenge, introduced by Iris Nguyễn

  • Reading of Four Seasons Together - Đọc nốt truyện Bốn mùa cùng nhau, read by Linh Phung and Hong DinhPlease follow our Facebook page for updated information: https://www.facebook.com/multilingualmaterials


12 views0 comments

Comments


bottom of page