top of page

Fresh and Innovative: Vietnamese Learning Games

Updated: Nov 15, 2023


Developing children’s heritage language is the wish of many families living abroad. The heritage language helps to maintain the deep connection across generations in the family and with the culture and spirit of the homeland. Heritage language development requires significant efforts of parents and teachers, especially when there are few Vietnamese resources in countries outside Vietnam. This book offers a range of activities to develop Vietnamese that families can do with their children. Teachers my also use this book in the classroom to provide opportunities for students to use the language in class.


When considering language development for young children, we often emphasize the quantity and quality of language input through books and TV programs. This is necessary because young children need to be exposed to a large amount of input in order to develop language abilities. However, their language production (output) is also important for early language development because:

  • When using language, children can test their "hypotheses" about language to adjust the concept of language in their minds.

  • When they use language, they also receive additional language input from the person they communicate with.

  • Using language promotes fluency that the input alone cannot develop.

  • When children have the opportunities to use language, it can become their daily habit.


This book introduces language games and tasks that are completed in pairs based on pictures. These activities can be done between parent and child, teacher and student, or two students together. They are designed based on the theoretical basis of Task-based Language Teaching. Tasks are activities that require comprehending and communicating meaningful messages in order to achieve a communicative objective.


This picture shows some sample pages followed by two lists of the main tasks in the book. Thank you Tinywrist.com for allowing us to use this picture from their well-known book titled Màu của Tết.

ACTIVITY CATEORY 1: FIND THE DIFFERENCES

These are activities that learners can do in pairs to practice describing pictures using their own linguistic resources to achieve their communicative objective – finding differences between two pictures. There are 10 activities in this part.

1. Hide and Seek: Mẹ và bé chơi trốn tìm

2. A Girl and the Red Balloon: Em bé và quả bóng bay đỏ

3. The Caterpillar and the Leaf: Con sâu và chiếc lá

4. Tet Holiday: Tết

5. Easter Bunnies: Thỏ trong ngày Phục Sinh

6. In the Classroom: Trong lớp học

7. In the Forest: Trong rừng xanh

8. Vehicles: Xe cộ và máy móc

9. Fruits: Hoa quả

10. Vegetables: Rau củ


ACTIVITY CATEGORY 2: PICTURE SEQUENCING

These activities ask learners to talk and order pictures into the correct sequence. Describing objects and processes is a common task in everyday life as well as in the classroom. This part of the book will have the following activities.

1. Baking a Cake: Làm bánh ngọt

2. Making a Chung Cake: Gói bánh chưng

3. Cooking Rice: Nấu cơm

4. Making Tea: Pha trà

5. Making a Snowman: Cách làm ông già tuyết

6. Potato Lifecycle: Vòng đời của khoai tây


VIETNAMESE TRANSLATION


Phát triển ngôn ngữ nguồn cội (heritage language) cho con là mong muốn của nhiều gia đình sinh sống ở nước ngoài. Ngôn ngữ nguồn cội kết nối các thế hệ trong gia đình và với văn hóa, hơi thở và cảm xúc của quê hương. Đây là một việc đòi hỏi nỗ lực rất lớn của cha mẹ và thầy cô đặc biệt khi nguồn tài liệu tiếng Việt ở nước ngoài không nhiều. Cuốn sách này cung cấp các hoạt động phát triển tiếng Việt mà gia đình có thể thực hiện cùng con. Sách cũng có thể được dùng ở lớp học để tạo cơ hội sử dụng ngôn ngữ cho học sinh trong lớp.


Khi bàn về việc phát triển ngôn ngữ nguồn cội cho trẻ nhỏ, chúng ta thường nhấn mạnh vào khối lượng và chất lượng ngôn ngữ đầu vào (input) qua sách vở và các chương trình giải trí. Điều này là hoàn toàn cần thiết vì trẻ nhỏ cần được tiếp xúc với lượng ngôn ngữ đầu vào lớn mới phát triển được khả năng ngôn ngữ. Tuy nhiên, theo nghiên cứu thì việc các em sử dụng ngôn ngữ (output) cũng quan trọng đối với sự phát triển ngôn ngữ sớm bởi vì:

  • Khi sử dụng ngôn ngữ, các em mới có thể kiểm định được những “giả thuyết” về ngôn ngữ của mình để điều chỉnh khái niệm ngôn ngữ trong đầu.

  • Khi sử dụng ngôn ngữ thì các em cũng nhận được thêm ngôn ngữ đầu vào từ người giao tiếp với mình.

  • Sử dụng ngôn ngữ thúc đẩy sự lưu loát mà chỉ ngôn ngữ đầu vào thôi không thể phát triển.

  • Khi trẻ em có cơ hội sử dụng ngôn ngữ, nó có thể trở thành thói quen hàng ngày của các em.

Cuốn sách này giới thiệu các hoạt động thực hành ngôn ngữ theo cặp dựa vào tranh ảnh. Các hoạt động này có thể được thực hiện giữa cha mẹ và con, giáo viên và học sinh, hoặc hai học sinh với nhau. Các hoạt động này được thiết kế dựa vào cơ sở lý thuyết của việc giảng dạy ngôn ngữ qua nhiệm vụ ngôn ngữ. Nhiệm vụ ngôn ngữ được hiểu là các hoạt động đòi hỏi hiểu và truyền đạt nội dung và ý nghĩa ngôn ngữ để đạt được một mục tiêu giao tiếp nào đó.


You may order this book on Amazon or through a link provided on H&L BOOKS.


Quý vị có thể đặt mua trên Amazon hay theo link trên trang H&L BOOKS.


About the author:

Dr. Linh Phung is an educator, writer, and innovator in the area of language teaching. As the founder of Eduling, she recently released the Eduling Speak app to connect learners to talk in pairs during communicative games and tasks. Her upcoming picture book is titled Four Seasons Together, which portrays the parallel worlds of Hallie and Bo, finally converging when the Tet holiday comes. She currently serves as an English Language Specialist with the U.S. Department of State. She is a long-term volunteer for Stories of Vietnam, which has published and distributed over 10,000 bilingual Vietnamese-English book copies to families in the U.S. Linh and her five-year-old daughter regularly interact through the games she creates for the Eduling Speak app and diverse books from the family’s bookshelf.


TS. Linh Phùng là giáo viên và tác giả với nhiều sáng tạo trong giảng dạy ngoại ngữ. Là nhà sáng lập ra tổ chức Eduling, chị và gần đây ra mắt app Eduling Speak để kết nối người học nói chuyện theo cặp qua các trò chơi và nhiệm vụ ngôn ngữ. Cuốn truyện tranh sắp tới của chị có tên Four Seasons Together: Bốn mùa cùng nhau diễn tả hai thế giới song song và niềm vui hội ngộ của Hà Ly và Bo khi Tết đến. Hiện chị đóng vai trò Chuyên gia Anh ngữ của Bộ Ngoại giao Mỹ. Chị cũng tham gia tình nguyện lâu năm với tổ chức Stories of Vietnam (SOV). Tới thời điểm này, SOV đã xuất bản và gửi tặng miễn phí hơn 10,000 cuốn sách song ngữ Việt-Anh cho các gia đình ở Mỹ. Chị có con gái 5 tuổi và hai mẹ con thường tương tác qua các trò chơi ngôn ngữ chị sáng tạo trên Eduling Speak và những cuốn sách thiếu nhi đa dạng trong tủ sách của gia đình.

34 views0 comments

Recent Posts

See All

Comentários


bottom of page