top of page

Giúp con học tiếng Việt ở Mỹ

Updated: Apr 9, 2022

Sinh sống ở nước Mỹ với sức cuốn mạnh mẽ của tiếng Anh và “văn hóa Mỹ,” giúp con học tiếng Việt đòi hỏi nỗ lực lớn của gia đình. Với gia đình mà cả bố và mẹ phải nói tiếng Anh để giao tiếp với nhau như gia đình mình, giúp con nói tiếng Việt có lẽ sẽ khó hơn so với gia đình mà cả bố và mẹ đều nói tiếng Việt. Tuy nhiên, con còn nhỏ và vẫn tràn trề hi vọng nên mình vẫn mong con sau này có thể và sẽ nói tiếng Việt để giao tiếp với mình và gia đình ở Việt Nam. Rất may mắn là có cộng đồng gia đình việt ở Mỹ chia sẻ kinh nghiệm. Mình xin tóm tắt một số gợi ý dưới đây từ hai cộng đồng mạng mà mình xin ý kiến:


· Nói tiếng Việt với con ở nhà. Ngay cả khi con trả lời lại bằng tiếng Anh, phụ huynh vẫn phải “kiên trì nhẫn nại” dùng tiếng Việt.

· Hát dân ca, đọc sách, đọc truyện cổ tích, xem các chương trình tiếng Việt, và kể cả hát Karaoke cùng con. Chương trình tiếng Việt mà các phụ huynh giới thiệu bao gồm: Mầm Chồi Lá, Hà Nội Vi Vu, Baby Bus Vietnam, Super Jojo Vietnam, Xe Lửa Bob.

· Dạy con tiếng Việt qua giáo trình tiếng Việt tập 1, 2, 3

· Dạy con tiếng Việt qua tài liệu của tomathien.org. Có những từ ngữ không phù hợp thì phụ huynh có thể chỉnh sửa.

· Chat và sửa lỗi cho con khi dùng tiếng Việt

· Tham gia vào các lớp học của chùa hay nhà thờ

· Tổ chức buổi đọc sách ở thư viện


Bản thân mình, từ khi có con thì tham gia nhiều hoạt động với bạn bè Việt và châu Á hơn. Hội chị em nấu nướng, ăn uống cùng nhau để các con chơi với nhau. Ngoài ra, mình cùng tham gia các hoạt động picnic và Tết của hội thân hữu người Việt ở Pittsburgh. Hi vọng rằng kết nối trong cộng đồng và về văn hóa sẽ giúp sức con trong mục tiêu chinh phục tiếng Việt (và ngược lại).

Ngoài ra, mình có đưa ra ý tưởng tổ chức tiếng Việt trực tuyến để con có tham gia học mỗi tuần vì hiện tại mình đã tổ chức thành công các lớp trực tuyến tiếng Anh cho học sinh ở Việt Nam. Dù thời gian học có ít ỏi thì những lớp học này sẽ tạo dựng một “không gian” để các con theo học lâu dài. Một số phụ huynh e ngại là con không có động lực học tiếng Việt và học trực tiếp còn khó nữa là trực tuyến. Tuy vậy, khi hỏi có phụ huynh nào quan tâm, thì có khoảng hơn 80 phụ huynh ở hai nhóm nói là quan tâm. Tất nhiên sẽ mất thời gian phát triển lớp học và ngân sách cho các lớp.


Mình đang nói chuyện với Commission on Asian Pacific American Affairs của bang Pennsylvania và đặc biệt là Schools That Teach Committee của Ủy Ban này để xem học có thể giúp sức trong nỗ lực giữ gìn tiếng Việt của các gia đình Việt tại Mỹ không. Nếu có gợi ý và dự án gì, mình sẽ chia sẻ lại với những gia đình quan tâm.


Helping our Kids to Learn Vietnamese in the U.S.


With the overwhelming assimilating power of English and “American” culture, helping our kids learn the family's heritage language requires a tremendous effort from families. Families with only one parent speaking Vietnamese like mine probably face a bigger challenge than families with two Vietnamese speaking parents. However, since I haven’t faced any resistance from my 16-month baby, I still have high hopes and dream of her being able to speak Vietnamese to communicate with me and my extended family in Vietnam. I have received great ideas and advice from two Facebook communities of Vietnamese families in the U.S.. Below are their suggestions:


· Talking with your children in Vietnamese at home is a great and necessary start. Even when your children respond to you in English, be patient and persistent in using Vietnamese.

· Sing Vietnamese songs, read books and fairy tales, watch Vietnamese TV, and even sing Vietnamese Karaoke with your children. Some Vietnamese channels recommended by the communities include: Mầm Chồi Lá, Hà Nội Vi Vu, Baby Bus Vietnam, Super Jojo Vietnam, Xe Lửa Bob.

· Use the Vietnamese curriculum used in schools in Vietnam to teach Vietnamese

· Teach Vietnamese, using the materials downloaded from tomathien.org. Modify the language you don't find appropriate.

· Text or chat in Vietnamese and correct the mistakes that your children make

· Participate in classes offered by the local pagodas or churches

· Organize Vietnamese story time in the library


Since I had my baby, I have been participating in more activities with Vietnamese friends. We hang out with each other more often so that the kids can play with each other. I have also participated in other gatherings from the larger Vietnamese community in the Pittsburgh area, such as the summer picnic in the park and Tet celebration. I hope that the community engagement and cultural connection will assist in the goal to “master” Vietnamese and vice versa.


In addition, I have raised the idea of organizing online Vietnamese courses that have weekly live lessons as I’ve been successful in organizing English courses for kids in Vietnam. Although the amount of learning time may be limited, these courses will create an extra space for kids to learn Vietnamese consistently in the long term. Some parents are concerned about the lack of motivation from kids in an online environment as motivating them to learn face-to-face is already a struggle. However, when asked for their interest in such online courses, about 80 parents indicated their interest.


I am talking with the Governor’s Commission on Asian Pacific American Affairs in Pennsylvania and especially the Schools That Teach Committee to see if they can help with my effort in organizing courses to teach Vietnamese in the U.S. If there are more ideas or resources, I will share more with the Vietnamese communities here in the U.S.

88 views0 comments

Comentários


bottom of page