top of page

New Year's Resolutions

Updated: Jul 21, 2022

(Tiếng Việt ở dưới)

What are your resolutions for 2022? How can you increase the chance of keeping your resolutions? You can try the WOOP technique explained below.


At the end of the year, many people start to make resolutions for the new year only to break them soon afterwards. While goal setting is important for any achievement, they have to be specific and come with an implementation plan for us to stick with them. Researchers and educators have experimented with a technique called WOOP and demonstrated better outcomes among schoolers in their studies and adults in achieving their goals, such as doing more physical activities.


So what is WOOP? It's an acronym for Wish Outcomes Obstacles Plan. WISH is your goal, something you'd like to achieve. After you set a specific goal, you need to be able to visualize the OUTCOMES associated with the goal followed by OBSTACLES that may stop you from achieving your goal. Finally, be specific with your PLAN of action in terms of when, where, how often, and how long you're doing it.


One type of action plan that has been shown to be helpful is called an IF-THEN PLAN. Basically, you plan ahead what you will do when you run into an obstacle. For example, you may want to eat more healthy food, but less healthy options are always tempting. You may then decide that IF I see a pizza in the cafeteria, THEN I will grab an apple instead.


What are your new year resolutions? Please share them below or on our page www.facebook.com/edulingusa. Also try the WOOP technique to realize these resolutions for 2022!


Bạn có lời tự hứa gì cho năm 2022? Làm thế nào để chúng ta thực hiện được những điều tự hứa này? Bạn thử một kĩ thuật gọi là WOOP nhé.


Vào dịp cuối năm, nhiều người bắt đầu có những lời hứa cho năm mới, nhưng thường ít người thực hiện khi năm mới sang. Chắc không ai phủ định là việc đặt mục tiêu quan trọng cho thành công, nhưng những mục tiêu này cần rất cụ thể và kèm theo một kế hoạch cụ thể để chúng ta có thể tiếp tục theo đuổi. Các nhà nghiên cứu và giáo dục đã thử nghiệm với một kĩ thuật gọi là WOOP và cho thấy nó mang lại kết quả khả quan cho trẻ em ở trường học và cả người lớn trong việc thực hiện mục tiêu (ví dụ điểm số hay tập thể dục nhiều hơn).


Vậy WOOP là gì? Nó là viết tắt của WISH (điều mong ước), OUTCOMES (kết quả), OBSTACLES (những trở ngại), và PLAN (kế hoạch). Khi bạn đã đặt một mục tiêu cụ thể nào đó (WISH), bạn cần tưởng tượng ra thành quả (OUTCOMES) của mục tiêu đó và theo sau là những trở ngại (OBSTACLES) để đạt được mục tiêu. Sau đó, bạn cần một kế hoạch hành động (PLAN) cụ thể về thời gian, địa điểm, độ thường xuyên ...


Một chiến lược mà các nhà nghiên cứu chỉ ra là có hiệu quả là kế hoạch IF-THEN hay NẾU-THÌ. Nói đơn giản thì bạn cần phải lập kế hoạch trước là khi mình gặp trở ngại thì mình sẽ làm gì. Ví dụ, bạn có kế hoạch ăn những đồ ăn tốt cho sức khỏe hơn, nhưng ở canteen của trường đầy những đồ ăn hấp dẫn. Nên bạn có thể lập kế hoạch là: Nếu mình thấy bánh pizza thì mình sẽ rẽ ra hướng khác và lấy một quả táo ăn. Vậy mục tiêu năm 2022 của bạn là gì? Bạn hãy chia sẻ dưới đây hay trên trang Facebook của Eduling nhé: www.facebook.com/edulingusa. Bạn cũng hãy dùng kĩ thuật WOOP để thực hiện được những mục tiêu đó.

25 views0 comments

Comments


bottom of page