top of page

Conversation with Eduling: What's on the News?

Updated: Mar 16, 2020


Conversation with Eduling International Academy

March 21, 2020

8:30-9:30 PM Vietnam

9:30-10:30 US Eastern Standard Time

Topic: What’s on the News?

Description: In the upcoming conversation hour with Dr. Linh Phung from Eduling International Academy, students will talk about what’s on the news. Students also read the two articles and watch one video clip below. At the end of the conversation hour, students will participate in a Kahoot game with questions related to the articles and the clip. To participate in Kahoot live, please wait for the teacher to start the game and give you a PIN number. When you have the number, you need to both see the teacher's screen on your computer AND open a separate tab and type in kahoot.it. Then enter the PIN number the teacher gives you. The picture below shows how you can do so. Please do NOT try this PIN as it is only an example.

Another way for you to participate in the game is to see the teacher's screen and use your phone to choose the answer. If you use your phone, you can download the Kahoot app to your phone in advance.


Mời các em học sinh tham gia buổi nói chuyện về tin tức ở nước mình và trên thế giới. các em có thể chuẩn bị các câu hỏi dưới đây trước. Ngoài ra, các em có hãy đọc 2 bài báo dưới đây, xem một video clip ngắn về phim Frozen, và học từ mới. Cuối buổi nói chuyện sẽ có một trò chơi ngắn về nội dung cũng như từ mới từ 2 bài đọc và video. Các em chuẩn bị trước nhé. Cuối buổi nói chuyện sẽ có trò chơi, nhưng để tham gia các em cần phải vừa nhìn được màn hình của giáo viên vừa mở thêm một trình duyệt mới bên cạnh màn hình của giáo viên. Giáo viên sẽ cho các em mã PIN để nhập vào trang kahoot.it. Các em xem tranh minh họa Kahoot trên. (Chú ý đây chỉ là ví dụ nên số PIN trên không có hiệu lực).


Một cách tham gia khác là hình màn hình giáo viên trên máy tính hay iPad và dùng điện thoại để trả lời câu hỏi. Nếu dùng điện thoại, các em có thể tải app Kahoot về điện thoại trước. Đến khi giáo viên bắt đầu trò chơi, giáo viên sẽ cho số PIN.


Think of the following questions before the hour.

· What topics are on the news in your country?

· What draws the most attention?

· What do you think about what’s going on?

Read the following articles and Youtube clip. Study the new words in the articles and the clip. You will participate in a game with questions about the articles and the clip.

Learn English Through Movies (Frozen): https://www.youtube.com/watch?v=5mlSw9MvQrU


To those of you who can't open VOA English, here's the materials to download: https://drive.google.com/file/d/1GAR50VwK4A22RxdOpy3RSppjYhk0g2Zg/view?usp=sharing


If you have questions, please email edulingusa@gmail.com.

259 views0 comments

Recent Posts

See All

Comentarios


bottom of page