top of page

Tet 2021 Video Contest

Updated: Apr 28, 2021

Tet 2021 Video Contest from Eduling International Academy

Deadline: February 7, 2021

Three Awards of $20 Each for Three Winners

To celebrate Tet Holiday, Eduling invites students to submit a video for a contest. Three winners will earn $20 (500.000VND) each in lucky money. Winners will be chosen based on the amount of social media engagement on Facebook (views, likes, and comments) (50%) and the scores from three judges (50%). Please follow the guidelines below.


Để đón chào Tết âm lịch 2021, Eduling xin mời các em học sinh nộp video để được bình chọn và trao phần thưởng. Ba bạn được điểm cao nhất sẽ được phần tiền mừng tuổi 500.000VND mỗi em. Điểm sẽ được tính dựa vào số lượng người xem, bình luận, và thích video trên Facebook của Eduling (50%) và điểm số giám khảo cho (50%). Các em làm theo hướng dẫn dưới đây.


GUIDELINES

1. Your video should be 3-4 minutes.

2. Introduce yourself clearly in the video. Mention what class you’re taking with Eduling or what Eduling activities you’ve participated in.

3. At least 2 minutes of the video must feature you speaking English.

4. The video should be joyful, moving, beautiful, or inspiring to the viewers.

5. Send your video to edulingusa@gmail.com as soon as possible. Only videos sent by Sunday, February 7, 2021 will be part of the contest. However, the sooner you send the video, the sooner it will be uploaded and shared so that you’ll get more views. You can also share the video to https://www.facebook.com/linh.t.phung/ through Facebook messenger. Eduling will edit the video by adding a short introduction and share the video on its Facebook page www.facebook.com/edulingusa. After it is posted, you can share it to your family and friends to get views, likes, and comments.

6. Scores will be calculated by February 17, 2021.

7. Awards will be announced by February 19, 2021.


HƯỚNG DẪN

1. Video dài 3-4 phút.

2. Giới thiệu bản thân rõ ràng. Nếu các em đã học và tham gia hoạt động với Eduling, xin giới thiệu lớp gì và hoạt động gì.

3. Người tham gia phải nói tiếng Anh ít nhất 2 phút trong video.

4. Video nên làm cho người nghe thấy vui, hoặc cảm kích, hoặc cảm động, hoặc cảm thấy cái đẹp trong ngôn từ hay hình ảnh.

5. Gửi video tới edulingusa@gmail.com càng sớm cáng tốt nhưng phải trước ngày Chủ Nhật, 7/2/2021. Video gửi sớm sẽ có nhiều người xem hơn. Các em cũng có thể gửi video qua Facebook messenger tới https://www.facebook.com/linh.t.phung/. Eduling sẽ chỉnh sửa video bằng cách thêm một phần giới thiệu ngắn và tải lên trang Facebook www.facebook.com/edulingusa. Sau khi video được tải, các em và gia đình có thể chia sẻ với gia đình và bạn bè để được nhiều người xem, thích, và bình luận.

6. Điểm số sẽ được tính vào lúc 12 giờ trưa ngày 17/2/2021 theo giờ Mỹ.

7. Phần thưởng sẽ được thông báo trước ngày 19/2/2021.


SUGGESTIONS ON TOPICS

1. Talk about your lessons learned in 2020 and your wishes for 2021

2. Talk about your hopes and dreams for the future

3. Read poems or stories you wrote in your Writing class with Eduling

4. Talk about your passion for learning English and give some advice to other students

5. Any other topics that you think the listeners may find joyful, moving, beautiful, or inspiring


GỢI Ý CHỦ ĐỀ

1. Nói về những gì mình học được ở năm 2020 và mong ước cho năm 2021

2. Nói về mơ ước và hi vọng về tương lai của mình

3. Đọc thơ hay truyện mà các em viết cho lớp Viết của Eduling

4. Nói về niềm đam mê học tiếng Anh và trình bày một số lời khuyên cho các bạn khác

5. Bất cứ chủ đề gì mà các em nghĩ sẽ mang lại niềm vui, sự cảm kích, khích lệ, hay cảm động cho người xem


We are looking forward to celebrating Tet holiday through your videos!


Mong được đón Tết qua những video của các em!


More information about Eduling International Academy

Website: www.eduling.org

180 views0 comments

Recent Posts

See All

ความคิดเห็น


bottom of page